قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی

شماره91750/384                                   26/12/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی که با عنوان طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آیین دادرسی مدنی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ 12/11/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره171487                                     27/12/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی» که در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 91750/384 مورخ 26/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی

ماده واحده ـ تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره2ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس