بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۵۶۵۸ ۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۵۶۵۸ ۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور

شماره۱۰۰/۱۵۶۶۰/۹۰۰۰                    ۲۷/۳/۱۳۹۲

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۵۶۵۸/۰۰۰                             ۲۷/۳/۱۳۹۲  

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور

با توجه به حکم مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام می گردد:
۱ـ نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می باشد.
۲ـ اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳ـ دادگاهها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده اند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس