اسامی نفرات برتر آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1389 کانون های وکلای دادگستری ایران

اسامی نفرات برتر آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1389 کانون های وکلای دادگستری ایران

کانون وکلای دادگستری مرکز( 10 نفر اول )

1- ناصر قفلگری جداری

2- عباس اسدی

3- بهزاد روشن

4- رضا خودکار

5- مرتضی بهرامی

6- ایمان حسین پور شرفشاد

7- علیرضا شجاع

8- فاطمه میرزازاده گوندوغی

9- محمدرضا دشتی رحمت ابادی

10- داود واحدی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

1- سلمان حسنی

2- مهدی عبادی

3- بیرام دسترنج زین الحاجلو

کانون وکلای دادگستری فارس ، کهکیلویه و بویر احمد

1- حسن پناهی

2- علیرضا کشاورز

3- احسان فرهادی

کانون وکلای دادگستری اصفهان

1- محمد سجاد توسلی

2- احمدرضا میرشمسی

3- منا مطور

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

1- حیدر رحمانی

2- جمال خضرنیا

3- روژین عباسی

کانون وکلای دادگستری مازندران

1- داود سلطانیان

2- مجتبی شکری

3- زهرا نظری کمیشانی

کانون وکلای دادگستری خراسان

1- حسین یزدان خواه

2- فاطمه نیک خراسانی

3- مرتضی حسن پور علی آبادی

کانون وکلای دادگستری گیلان

1- ابراهیم فصیحی مقدم 2

- هانیه سیرتی دو بخشری

3- محمد یزدانی کهنه گورابی

کانون وکلای دادگستری قزوین

1- سیما علیجانی

2- ابوذر بختیاری

3- سعید فلاح امینی

کانون وکلای دادگستری خوزستان

1- حمیدرضا فتلی ساکی

2- محمد گلچین مقدم

3- هادی اسدی شکفتی

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

1- سعید فرزانه

2- مریم انصاری پور

3- بختیار ابراهیمی

کانون وکلای دادگستری همدان

1- رضا کولی وند

2- میثم رضی گلو شجردی

3- فریبا شریفی

کانون وکلای دادگستری قم

1- سید حسین حسینی

2- علی بیطرفان

3- علی ابوجعفری دلسم

کانون وکلای دادگستری کردستان

1- تیمور رضایی

2- مهدی قنبری

3- صابر فهیم پور

کانون وکلای دادگستری گلستان

1- صدف آرمان پور

2- مجتبی الهقلی نتاج ملکشاه

3- سمیه ظهوری

کانون وکلای دادگستری اردبیل

1- حسن شاهی گنزق

2- هادی پناهی

3- غلامرضا زارعی

کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک

1- محمد کریمی

2- رامین یاراحمدی

3- سید ابوالفضل ابوالحسنی

کانون وکلای دادگستری بوشهر

1- عبدالرضا صادقی

2- صادق خدری

3- فرشته کردی

کانون وکلای دادگستری زنجان

1- حبیب محمدی

2- مجید اوصالی

3- فردین منصوری

کانون وکلای دادگستری لرستان

1- فرهاد رومی پور

2- محسن کاظمی حاجی آبادی

3- غلام تیموری