بررسی سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر

بررسی سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر

بررسی سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر

17 آذر 1392 ساعت 14:22
سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر به قلم دکتر سید عباس حسینی نیک از سوی انتشارات مجد روانه بازار کتاب شد. این اثر سیاست تقنینی و قضایی حق تالیف می‌پردازد.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در چهار بخش به کلیات مربوط به حق تالیف، سیاست تقنینی در حوزه تالیف و نشر، سیاست قضایی در حوزه تالیف و نشر و سیاست اجرایی در حوزه تالیف و نشر می‌پردازد.

بخش نخست کتاب سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر با هدف طرح مباحث اصولی، زبربنایی و مقدماتی برای بخش‌های دیگر طراحی شده است. در این بخش کتاب سخن از طرح مباحث اصلی، ماهیت و مبانی نظری حق تالیف از دیدگاه حقوق موضوعه، حقوق اسلامی و فقه، ضوابط تشخیص آثار مورد حمایت و حقوق پدیدآورنده اثر، اعم از حقوق مادی و معنوی به میان می‌آید.

بخش سیاست تقنینی در حوزه تالیف و نشر، قلب کتاب را تشکیل می‌دهد. مولف با بررسی سابقه قانونگذاری در این حوزه در کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق خارجی و حقوق داخلی این بخش را آغاز می‌کند و می‌کوشد در هر مبحث به مهم‌ترین‌ها پرداخته شود.

در مبحث کنوانسیون‌های بین‌المللی، بی‌شک کنوانسیون برن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به دنبال آن کنوانسیون ژنو و معاهده وایپو مهم تلقی می‌شوند.

این کتاب در حقوق خارجی به دو نظام صاحب نام در این عرصه، توجه دارد که یکی نظام «رومی ژرمنی» پیرامون کشورهای با حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان بوده و دیگری نظام «کامن لا» درباره کشورهای با حقوق نانوشته مانند انگلستان و آمریکاست.

در بخش سوم کتاب سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر دو بحث حمایت و ضمانت اجرای کیفری دیگری حمایت و ضمانت اجرای مدنی مطرح می‌شود.

در آخرین بخش اثر با عنوان «سیاست اجرایی در حوزه تالیف و نشر» مبنای سیاست اجرایی یعنی آیین‌نامه‌ها و مصوبات اجرایی بررسی می‌شود و سپس نهادهای اجرایی و مسوول در حوزه تالیف و نشر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نخستین چاپ کتاب سیاست جنایی در حمایت از حقوق تالیف و نشر با شمارگان 500 تسخه، در 288 صفحه، به بهای 110 هزار ریال به تازگی از سوی انتشارات مجد راهی بازار کتاب شده است.
برگرفته از سات خبرگزاری کتاب ایران