نتیجه انتخابات بیست و هفتمین دوره  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نتیجه انتخابات بیست و هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نتیجه بیست و هفتمین انتخابات هئیت مدیره کانون وکلای مرکز

1- دکتر گودرز افتخار جهرمی

2-دکتر عباس کریمی

3- محمد فرض پور ماچیانی

4- شاپور منوچهری

5- دکتر بهشید ارفع نیا

6- دکتر عیسی امینی

7-دکتر مرتضی شهبازی نیا

8- دکتر مهدی شهلا

9 - حمید جنتی

10 - سید ابراهیم ثابت قدم

11 - دکتر کامران آقایی

12 - دکتر محمدرضا پاسبان

13 - نادر دیو سالار

14- صدیقه حجت پناه

15 - دکتر محمد جواد صفار

16 - کامبیز زندیه

17 - دکتر علی صابری

18 - حسین احمدی لاکلایه