بخشنامه شماره 100 5785 9000 ـ 23 2 1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

بخشنامه شماره 100 5785 9000 ـ 23 2 1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

تصویر بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/5785/9000                                               23/2/1391

بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

     اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست اندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استان ها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایسته ای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح شهرستان نیز با جدیّت پیگیری شود.
     لذا مقتضی است دادستان های محترم شهرستان ها علاوه بر انجام وظایف مربوط به دادستانی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی، بخش عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست های ابلاغی به انجام رسانند.
		
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی