بخشنامه در خصوص تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

بخشنامه در خصوص تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

 

بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 	
 
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
   با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/16492/9000                                       8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان ها
   به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهادکشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یادشده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسـبت به تعیین و صـدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسـان مجرب اسـتان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیـب شعبه اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی