• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش اخبار

نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ادامه مطلب ...

بررسی اختیارات قاضی‌القضات برای تجدیدنظر در احکام قضایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی اختیارات قاضی‌القضات برای تجدیدنظر در احکام قضایی

بررسی اختیارات قاضی‌القضات برای تجدیدنظر در احکام قضایی

ادامه مطلب ...

توضیح مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یک خبر

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
توضیح مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یک خبر

توضیح مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یک خبر

ادامه مطلب ...

آغاز بررسی اصلاح محکومیت های مالی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آغاز بررسی اصلاح محکومیت های مالی

آغاز بررسی اصلاح محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی

ادامه مطلب ...

اصلاح ماده 8 آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح ماده 8 آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

اصلاح ماده 8 آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

ادامه مطلب ...

ثبت نام صدور سند رسمی برای املاک فاقد سند از فردا آغاز می شود

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
ثبت نام صدور سند رسمی برای املاک فاقد سند از فردا آغاز می شود

ثبت نام صدور سند رسمی برای املاک فاقد سند از فردا آغاز می شود

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه به دنبال این نیست که وکلا به ابزاری در دست دستگاه قضایی تبدیل شوند

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قوه قضاییه به دنبال این نیست که وکلا به ابزاری در دست دستگاه قضایی تبدیل شوند

قوه قضاییه به دنبال این نیست که وکلا به ابزاری در دست دستگاه قضایی تبدیل شوند

ادامه مطلب ...

اصلاح مواد 17 و 19 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح مواد 17 و 19 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391

اصلاح مواد 17 و 19 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391

ادامه مطلب ...

با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!

با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

ادامه مطلب ...

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

ادامه مطلب ...

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

احمدی میانجی خبر داد اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر 92

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
احمدی میانجی خبر داد اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر 92

احمدی میانجی خبر داد اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر 92

ادامه مطلب ...

ایجاد تغییرات اساسی در لایحه مجازات اسلامی ضرورت دارد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
ایجاد تغییرات اساسی در لایحه مجازات اسلامی ضرورت دارد

ایجاد تغییرات اساسی در لایحه مجازات اسلامی ضرورت دارد

ادامه مطلب ...

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

ادامه مطلب ...