• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش اخبار

رأی شماره 801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

رأی شماره 801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

ادامه مطلب ...

رأی شماره 800 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 800 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

رأی شماره 800 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 794 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 794 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر

رأی شماره 794 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام

ادامه مطلب ...

آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ادامه مطلب ...

اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692 ت42496هـ ـ 15 5 139

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692 ت42496هـ ـ 15 5 139

رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692 ت42496هـ ـ 15 5 139

ادامه مطلب ...

رأی شماره 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کار

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کار

رأی شماره 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره 4785 ـ 89 3 مورخ 21 2 1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

ادامه مطلب ...

اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

ادامه مطلب ...

سند جامع توسعه هوافضای کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
سند جامع توسعه هوافضای کشور

سند جامع توسعه هوافضای کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 771 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 3 11 1384 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 771 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 3 11 1384 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

رأی شماره 771 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 3 11 1384 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

ادامه مطلب ...

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 762ـ 761ـ 760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 762ـ 761ـ 760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه

رأی شماره 762ـ 761ـ 760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 716 ـ 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 716 ـ 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون

رأی شماره 716 ـ 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون

ادامه مطلب ...

رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

ادامه مطلب ...