• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش متفرقه

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 

ادامه مطلب ...

حقوق و تعهدات حرفه ای وکلای دادگستری در کشور فرانسه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق و تعهدات حرفه ای وکلای دادگستری در کشور فرانسه

حقوق و تعهدات حرفه ای وکلای دادگستری در کشور فرانسه

ادامه مطلب ...

تاوان فرزند خواندگی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تاوان فرزند خواندگی

تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان با وجود دو ماده 22 و 27 موضوعی نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت تبصره ماده 27 که اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را می دهد، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است

ادامه مطلب ...

تخصص های مربوط به وکالت در فرانسه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تخصص های مربوط به وکالت در فرانسه

تخصص های مربوط به وکالت در فرانسه

ادامه مطلب ...

انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

ادامه مطلب ...

متن نهایی لایحه جامع وکالت رسمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
متن نهایی لایحه جامع وکالت رسمی

متن نهایی لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

انگیزه های متجاوزان به عنف

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
انگیزه های متجاوزان به عنف

انگیزه های متجاوزان به عنف

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

این همه شتابزدگی برای چیست؟ نگاهی موشکافانه به لایحه جامع وکالت رسمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
این همه شتابزدگی برای چیست؟ نگاهی موشکافانه به لایحه جامع وکالت رسمی

این همه شتابزدگی برای چیست؟ نگاهی موشکافانه به لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

نکاتی درباره کلاهبرداری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نکاتی درباره کلاهبرداری

نکاتی درباره کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

خانم ها شان خود را بهتر می دانند

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
خانم ها شان خود را بهتر می دانند

خانم ها شان خود را بهتر می دانند

ادامه مطلب ...

نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

ادامه مطلب ...

اورژانس اجتماعی پایگاهی در دسترس و بازتابی نا مطلوب

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اورژانس اجتماعی پایگاهی در دسترس و بازتابی نا مطلوب

اورژانس اجتماعی پایگاهی در دسترس و بازتابی نا مطلوب

ادامه مطلب ...

تلاش ناکافی دولت در برخورد با پدیده کودک آزاری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تلاش ناکافی دولت در برخورد با پدیده کودک آزاری

تلاش ناکافی دولت در برخورد با پدیده کودک آزاری

ادامه مطلب ...

بیش از 200 هزار کودک دو تابعیتی دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بیش از 200 هزار کودک دو تابعیتی دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند

بیش از 200 هزار کودک دو تابعیتی دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند

ادامه مطلب ...

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ادامه مطلب ...

خطری جدی علیه کودکان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
خطری جدی علیه کودکان

خطری جدی علیه کودکان

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ی جذب نیرو‌های نخبه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ی جذب نیرو‌های نخبه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ی جذب نیرو‌های نخبه

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

ادامه مطلب ...