• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش جدیدترین مصوبات

اصلاح آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح آیین نامه راهنمایی و رانندگی

اصلاح آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ادامه مطلب ...

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ادامه مطلب ...

قانون هوای پاک

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون هوای پاک

قانون هوای پاک

ادامه مطلب ...

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ادامه مطلب ...

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 3 10

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 3 10

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 3 10

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

ادامه مطلب ...

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ادامه مطلب ...

رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

ادامه مطلب ...

رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اج

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اج

رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اج

ادامه مطلب ...

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

ادامه مطلب ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران

ادامه مطلب ...

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

ادامه مطلب ...

ای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
ای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنه

ای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است

ادامه مطلب ...

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود

رأی شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود

ادامه مطلب ...

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت واحتساب

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت واحتساب

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت واحتساب

ادامه مطلب ...

اصلاح ماده 2 آیین‌ نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح ماده 2 آیین‌ نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی

اصلاح ماده 2 آیین‌ نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده

آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده

ادامه مطلب ...

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

ادامه مطلب ...