قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی  و علائم تجاری

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی  و علائم تجاری

مصوب 1396/7/19

 

ماده واحده ـ مهلـت اجرای آزمایشـی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/155192/قانون-تمدید-مهلت-اجرای-آزمایشی-قانون-ثبت-اختراعات،-طرح‌های-صنعتی- و-علائم-تجاری/