• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش اخبار

الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن

تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ادامه مطلب ...

درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

ادامه مطلب ...

نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال 1392

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال 1392

نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال 1392

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی

تصویب نامه درخصوص تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص الحاق رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کارگروه صنعت هوایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص الحاق رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کارگروه صنعت هوایی

تصویب نامه درخصوص الحاق رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کارگروه صنعت هوایی

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تصویب نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دول

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دول

رأی شماره 842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر اعزام می شوند

ادامه مطلب ...

رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

ادامه مطلب ...

رأی شماره 840 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تول

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 840 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تول

رأی شماره 840 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تول

ادامه مطلب ...

رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 10 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزا

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 10 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزا

رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 10 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزا

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه درخصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

تصویب نامه درخصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب 25 10 1355

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب 25 10 1355

رأی شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب 25 10 1355

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

آیین نامه ایمنی در معادن سال 1391

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه ایمنی در معادن سال 1391

آیین نامه ایمنی در معادن سال 1391

ادامه مطلب ...

رأی شماره 799 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی ش

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 799 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی ش

رأی شماره 799 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی ش

ادامه مطلب ...