• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش جدیدترین مصوبات

تصویب آئین نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب آئین نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران

تصویب آئین نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

ادامه مطلب ...

آیین‌ نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌ نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد

آیین‌ نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی بند 45 قانون بودجه سال 1388

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی بند 45 قانون بودجه سال 1388

آیین‌نامه اجرایی بند 45 قانون بودجه سال 1388

ادامه مطلب ...

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ ۶ ۱۳۸۷

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ ۶ ۱۳۸۷

اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ ۶ ۱۳۸۷

ادامه مطلب ...

اولین آیین نامه جامع نحوه فعالیت،‌ وظایف و اختیارات روابط عمومی در تاریخ کشور ابلاغ شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اولین آیین نامه جامع نحوه فعالیت،‌ وظایف و اختیارات روابط عمومی در تاریخ کشور ابلاغ شد

اولین آیین نامه جامع نحوه فعالیت،‌ وظایف و اختیارات روابط عمومی در تاریخ کشور ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

متن قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
متن قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 مصوب جلسه علنی مورخ 7 11 1381 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی

ادامه مطلب ...

آیین نامه مربوط به قانون اصل ۴۴ تصویب شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه مربوط به قانون اصل ۴۴ تصویب شد

آیین نامه مربوط به قانون اصل ۴۴ تصویب شد

ادامه مطلب ...