• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاوره حقوقی با وکیل

1سوال

سلام ۲۲ سال کارمند بیمارستان شهید رهنمون یزد هستم حکم فیکس شب هست 14سال فیکس شبم با امدن قانون کاهش ساعت کاری مسئولین پرستاری این برنامه را برای من اجرا نمی کنند تا شیفت در گردش شوم ومن در ماه ۱۵ تا شب باید باشم وشبی۱۲ساعت حسابم میکنند لطفأمن را راهنمایی کنید

2پاسخ

با سلام نظر به قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388 و آیین نامه اجرایی قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت شما می توانید قبل از اقدام قانونی برای اطلاع از وضعیت استخدامی خود به سازمان نظام پرستاری و یا معاونت حقوقی وزارت بهداشت مراجعه نموده تا در این رابطه راهنمایی های لازم را اخذ نمایید. همچنین می توانید برای احقاق حق علیه مدیر یا مدیران بیمارستان در دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و یا کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طرح دعوی و شکایت نمایید. لذا به نکات ذیل توجه داشته باشید: براساس مفادماده یک آئین نامه اجرایی شاغلین بالینی رشته بهداشتی ودرمانی که دربیمارستانها ومراکزدرمانی شبانه روزی به صورت مستقیم به بیماران ارائه خدمت میدهندمیتوانندازمزایای قانون مذکوربهره مندشوند.بنابراین به کلیه بخشهاودرمانگاههای بیمارستانهاتعلق میگیرد . براساس این قانون کلیه بیمارستانهای دولتی وخصوصی تابع این قانون میباشند و درصورتی که کارکنان تمایل به استفاده ازاین قانون باشند و تعهدنامه مربوطه راتکمیل نمایند میتوانند از این قانون بهره مند گردند. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 73155224